About, thumb, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן

מי אנחנו

Getter Tech Cloud – GTC היא יחידת המחץ של קבוצת גטר לכל תחום התוכנה. היחידה משלבת אפיון ופריסת פתרונות ענן, בשילוב יכולות רישוי לקבלת מעטפת מלאה ללקוחות. היחידה, העוסקת בניהול בפרויקטים בתחום הענן של מיקרוסופט, כוללת מומחים, עם עשרות שנות ניסיון ביישום והטמעת פתרונות מחשוב, המספקים Professional Services ברמה הגבוהה ביותר.

כחלק מסל השירותים ניתן לקבל סקרי לקוח POC, בכל תחומי מחשוב הענן של מיקרוסופט, ניהול ותכנון פרויקטים ומרכז תמיכה ושירות ללקוחות הענן.

שותפים

Microsoft Partner, logo1, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
Microsoft, logo6, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
Emesets, logo4, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logo 0007 1sheildox, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logo5, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logo7, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logo3, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, 18, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, ruckus logo, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, license deshborad web logo, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן

לקוחות

, logos for yafit 28 0013 חברת החשמל, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0014 דיסקונט, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0015 בזק בינלאומי, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0009 אוטומציה, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0004 פיצה דומינו, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0002 עיריית רעננה, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0003 הרשות לניע, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0007 משטרה, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0006 משרד האנרגיה, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0005 מתף, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0008 קרן מנדל, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0010 רפאל, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0001 רשות הטבע והגנים, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0000 רשות המים, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0011 מנו ספנות, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
, logos for yafit 28 0012 מזרחי טפחות, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
Privacy Policy, prive, רישוי תוכנה, ייעוץ תוכנה, שירותים מקצועיים בענן
רישוי תוכנה | ייעוץ תוכנה | שירותים מקצועיים בענן
SEO Automation powered by SEOgenie