GTC מקבוצת גטר, תשווק את הפתרון של חברת COGNI לאבטחת מידע לארגונים


 
חברת GTC  העוסקת בניהול פתרונות ענן ומכירת רישוי תוכנה לארגונים החלה לשווק את הפתרונות של COGNNI  בישראל.
באמצעות מערכת קוגני תציעGTC  ללקוחותיה, אוטומציה מלאה למיפוי וניהול הסיכונים שבהנגשת המידע הארגוני לעובדים מהבית.
המערכת מאפשרת להתריע על פרצות אבטחה הנובעות מכך, שעובדים משתפים מידע ממספר פלטפורמות וממקומות שונים.
 
לדברי עמית תשבי, מנהלת המכירות ב-GTC: "במיוחד בתקופה זו אנו עדים לגידול בנסיונות הפריצה לארגונים דרך מיילים
ופעולות של עובדים מרחוק. השיתוף ביננו לקוגני מרחיב את סל המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינו בתחום הפרויקטים בענן
וכחלק מפתרונות אבטחת המידע שאנו מטמיעים אצלם"
 
COGNNI היא חלוצה בתחום המודיעיני להבנת המידע בדגש ל- Important Information, שבעזרת אלגוריתמיקה מתקדמת מפשטת תהליכים שלוקחים בשוטף מאות אם לא אלפי שעות עבודה לצוותי אבט"מ ותשתיות לייצר נראות אמיתית ומלאה לאיתור סיכונים ממשיים המאפיינים את המידע הארגוני המשותף בכלי השיתוף הענניים ובתהליכי המיגרציה המסובכים איתם הארגונים השונים מתמודדים ביום-יום
 
לדברי ליאור מש, מנהל פעילות השותפים בחברת COGNNI: השינוי הפרדגמטי שחווה הכלכלה הגלובלית בתצורת העבודה, ייצר דרישה מיידית לשימוש בכלי שיתוף מידע ענניים להבטחת ההמשכיות העסקית. אך באותה נשימה גם הכניסה משתני סביבה בלתי תלויים שמייצרים אתגרים יומיומיים ממשיים בהבנה ושליטה במידע. מכאן שנדרשת היכולת להבחין ולייצר באופן אוטומטי ופשוט תמונת סיכונים כוללת לצוות האבטחה.   
 
Privacy Policy