Devops & Automation

DevOps – ניהול תהליכי פיתוח, יישום והטמעה בענן:

סביבות ענן מתקדמות מתאימות עצמן ביעילות מירבית ואופטימלית לצרכי הארגון המשתנים. קודם לכך, עולה הצורך בזיהוי צרכים ובפיתוח ויישום תהליכים שיספקו מענה הולם.
לאחר אפיון צרכי הארגון העדכניים ביותר, מפתחי ה- DevOps של GTC וצוות ה- IT של הלקוח יחברו יחדיו במטרה לנסח דרישה מסודרת להתנעת תהליך היישום. לאחר אישור הלקוח, צוות ה- DevOps ידאג להטמעת הישומים הנדרשים ללקוח בסביבת הענן.

Automation – יעילות אוטומטית

המומחים של GTC יוצרים “תשתיות כקוד” בענן (Infrastructure as Code) המטייבים תהליכים קיימים ע”י הפיכתם לאוטומטיים. תשתיות אלו מסוגלות לכונן ולווסת שלל תהליכים (Scalability) כתוצאה מעומס חריג על המערכת, או להבדיל אלפי הבדלות, לקבל עובד חדש לארגון בצורה מיטבית ע”י פתיחה אוטומטית של משתמש, תיבת דוא”ל ועוד.

תשתיות אלו, הנבנות בתפירה אישית לצרכי ולדרישות הלקוח, מתבססות על פלטפורמת שירות האוטומציה בענן מבית מיקרוסופט (Azure Automation). החשיבות בהרצת תהליכים אוטומטיים בסביבת המחשוב של הארגון באה לידי ביטוי בקבלת עדכונים שוטפים וסקריפטים חיוניים לענן, בניטור שינויים בסביבת הענן, באינטגרציה שוטפת של שירותים ובעיקר בחסכון משמעותי של משאבי זמן וכסף.

Privacy Policy